تبلیغات
مبانی اطلاع رسانی(اینترنت) - چت چیست؟
سه شنبه 1389/03/4

چت چیست؟

   نوشته شده توسط: منیره قربانی    

"چت " یا گفت و گوی اینترنتی كه پدیده‌ای نوین و نوظهوراست، به سرعت در كشور ما فراگیر شده و مخاطبان خود را در میان اقشار مختلف جامعه یافته و بسیاری از جوانان را به خود جلب كرده است.
چت یك ابزار رسانه‌ای است كه همچون سایر ابزارها، كاربرد آن می‌تواند دارای آثار مثبت ای منفی باشد و مهم آن است كه فرهنگ استفاده صحیح از آن می باید در جامعه ایجاد شود.
چت به عنوان یك شیوه جدید ارتباطی، تاثیر غیر قابل انكاری بر نوع روابط اجتماعی بر جای گذاشته است.در تبیین نقش چت به عنوان شیوه جدید ارتباطی - همچون سایر انواع رسانه - نوع پیام های مبادله شده چندان اهمیتی ندارد.(البته نوع این پیام ها در تقسیم بندی و تبیین اشكال متفاوت و متعدد ارتباط مبتنی بر چت و انگیزه های متفاوت برقراری ارتباط در بین افراد مختلف قابل اهمیت است، اما جای طرح آن در بحثی دیگر است(.
آنچه که در چت از نوع پیام انتقال یافته قابل اهمیت تر است تاثیر آن بر انتخاب الگوهای ارتباطی، تعریف نوع جدید ارتباط، تعریف و ایجاد مفهوم جدید از تعامل بین افراد و مفاهیمی نظیر آن است. در واقع به واسطه چت نوع جدیدی از ارتباط شكل می گیرد كه با گذر از مرزهای مكان و زمان، گذشته از این كه محدودیت های هردو را ندیده می گیرد-كه البته خود این نادیده گرفتن و شكستن مرزهای زمان و مكان پیامد های مثبت یا منفی بسیاری در الگوی جدید ارتباطی از خود بر جای می گذارد - از سوی دیگر، مفاهیم نو و تازه ای را می آفریند كه با تعابیر قبلی ما از ارتباط و معیارهای پیشین ما برای برقراری ارتباط و انتظارات ما از ارتباط همخوانی ندارد. چت معیارهای نویی را خلق می كند كه ما به عنوان پذیرندگان جدید این شیوه ارتباطی ناگزیر از پذیرش معیارها و شاخص هایی هستیم كه چت آنها را به ما تحمیل می كند. ما ناگزیریم این معیارهای جدید را بپذیریم تا امكان بهره مندی از نوع جدید ارتباط را نیز پیدا كنیم. شاید یكی از عللی كه افرادی كه تجربه كمتر و محدوتری از این شیوه جدید ارتباطی دارند، می كوشند و می خواهند تا چت را به نوعی به ارتباط رودررو تبدیل كنند، همین آزاردهنده بودن معیارهای نوع جدید ارتباط سایبرنتیكی است كه به تعامل كنندگان تحمیل می شود.
در واقع این یکی از خصوصیات چت کنندگان است که در عین حال كه دوست دارند از مزایا و نكات مثبتی كه فرازمان بودن و فرامكان بودن این نوع ارتباط برایشان ایجاد می كند، و محدودیت ها حذف می کند، بهره مند شوند اما نمی خواهند به سادگی و به سهولت هم معیارهای جدید و تحمیلی آن را بپذیرند.در چنین شرایطی كه نه چت زیر بار معیارها و ملاك های پیشین ارتباط می رود و نه چت کنندگان حاضرند معیارها و ملاك ها نو را بپذیرند، این مقاومت دوسویه، می تواند موجب ناسازگاری فرد با شیوه نوی ارتباطی، و موجب عدم پذیرش، آزردگی، خشم، ترك ارتباط، یا در نهایت تسلیم در برابر معیارهای تحمیلی آن شود.
به عقیده برخی کارشناسان چت، گفت وگوی‌ی متنی و نوشتاری است كه می‌تواند در زمینه‌های مختلف باشد.اصولا فلسفه ای‌جاد چت در ایران به گونه‌ای منفی برداشت شده است، زیرا اغلب گمان می كنند چت بیشتر گفت وگوهای دوستانه و سلام و احوالپرسی را تعقیب می‌كند اما چت هم مانند سای‌ر شیوه‌های ارتباطی كاركردهای مختلفی دارد.
محورها:
1-تبیین چگونگی استفاده صحیح فرهنگ چت در کشور
2-تبیین آشنای‌ی با فرهنگ‌ چت به منظور ارتقا اطلاعات و افزای‌ش آگاهی‌های مفید،  نه  به منزله وقت گذرانی و رد و بدل كردن مطالب بیهوده و ضد ارزشی
3-تبیین و آگاهی رسانی و آموزش صحیح قشرهای مختلف جامعه از كاربردهای مثبت چت
از این به برخی مزایای استفاده از چت می‌توان به صورت زیر برشمرد:
1-?دسترسی به طیف وسیعی از افراد( كاربران آن لاین ) در یک لحظه.
?2-هزینه اندك تماس با دی‌گران حتی با نقاط بسیار دور( در مقایسه با سایر وسایل ارتباطی مانند تلفن،بی‌سیم،فكس و...)
?3-?امكان ارتباط صوتی ( ? ،( voice chat?تصویری? ( video chat?و نوشتاری ( ? chat)?به صورت هم زمان.
?4-امكان ارسال و دری‌افت فایل، عكس ، نامه و صرفه جوی‌ی در هزینه و وقت .
ازاین رو می توان استفاده افراد ازچت را به دو دسته تقسیم نمود: دسته‌ای از چت‌كنندگان ، اساتید دانشگاه، دانشجویان و پژوهشگران هستند كه به قصد آشنایی با عقایدوافكار مختلف ، نظرات گوناگون و برقراری گفت و گوی صریح و بی‌پرده با مردم وارد محیط های گفت و گوی مجازی می‌شوند.
دسته‌ای دیگر برای دوست یابی، پركردن بخشی از اوقات فراغت و یاارضای برخی تما‌یلات و نیازهایی كه در چارچوب روابط عادی اجتماعی قادر به تسكین آن نیستند وارد دنیای مجازی می‌شوند.
به همین سبب به گفته كارشناسان،استفاده بیش از حد از چت‌های اینترنتی نامناسب می‌تواند منجر به اختلالات روانی درازمدت در افراد شود.افراد استفاده‌كننده از رایانه به مرور زمان از زندگی واقعی و طبیعی خود دور می‌شوند و به زندگی در فضا و فرهنك دیجیتالی روی می اورند.
به گفته دكتر "ساموئل وی‌لت " روان پزشك آلمانی، هر قدر فاصله بین دنیای واقعی و تخیلی افراد بیشتر شود، ای‌ن امر می‌تواند منجر به افسردگی و بروز اختلالات روانی در افراد شود.
در چند سال اخیر در بدو ورود كاربران به بسیاری از چت روم ها، در خصوص رعایت موارد اخلاقی و اجتناب از گفت و گوی سیاسی به كاربران اخطار داده می شود،هر چند در این چت روم‌ها نیز اشخاص در اتاق‌های خصوصی، آزادانه عقاید خود را مطرح می‌كنند.
برخی از چت روم‌ها وجود دارند كه رعایت اصول اخلاقی را ملزم نمی‌دانند، به منظور حفظ شئونات اخلاقی، اغلب این چت روم‌ها از سوی مراجع ذی صلاح مسدود می‌شوند.
برخی كارشناسان و صاحب نظران مسایل اجتماعی معتقدند در زمان حاضر فضای گفت و گوی مجازی به محلی برای عرض اندام جوانانی تبدیل شده است كه در دنیای واقعی به علت حاكمیت هنجارها و ارزش‌های مسلط محیطی برای ابراز برخی نظرات و بروز پاره‌ای از رفتارها،مجالی نمی‌یابند. این جوانان با انگیزه‌های مختلف وارد چت روم‌ها می‌شوند.
زوج یابی اینترنتی نیز پدیده‌ای جدی‌د و در حال گسترش است و برخی جوانان به منظور آشنای‌ی با همسر آینده خود وارد محیط چت می‌شوند.
با توجه به این كه بیشتر كاربران چت روم‌ها را جوانان نا آشنا به واقعیت های اجتماعی تشكیل می‌دهند،افراد سودجو و فرصت طلب ،حضور گسترده‌ای در برخی چت روم‌ها دارند و مترصد فرصت هستند تا بااغفال جوانان، آنها را به بزه كاری سوق دهند.
گذشته از كسانی كه نیازهای گوناگونشان آنها را به چت روم‌ها می‌كشاند، عده‌ای از افراد به قصد مزاح و فریب دیگر كاربران وارد چت روم‌ها می شوند و از دادن اطلاعات غلط و دست انداختن دیگران لذت می‌برند.
به طوری كه برخی افراد متاهل، مسن یا فقیر خود را مجرد، جوان و ثروتمند جا می‌زنند. برخی از چت‌كنندگان حتی در پاره‌ای از موارد هویت جنسی خود را دگرگون معرفی می‌كنند.


انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس