تبلیغات
مبانی اطلاع رسانی(اینترنت) - نیرو
پنجشنبه 1389/04/31

نیرو

   نوشته شده توسط: منیره قربانی    

 

عظیم ترین  نیروی جهان در درون وجود

شماست.  این نیرو همان نیاز ذهن به تمر کز

است  به خود  وجودی خود اعتماد کنید. نگرانی

را از خود دور کنید  هنگامی که دچار تردید می

شوید  بدون پرداخت هزینه ای  از این نیرو ی 

عظیم  استفاده کنید.  این نیرو شما را راهنمایی

می کند و هنگام ترس به شما شجا عت می دهد.

یادت با شه که   از استاد کریم صاحب اصلی این

نیرو ممنون باشی.  این نیرو انگیزه ای است که

انرژی لازم برای رسیدن به هدف را تأ مین 

می کند.

 


انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس