تبلیغات
مبانی اطلاع رسانی(اینترنت) - قطع درختان جاذب ریز گرد معلق
پنجشنبه 1389/04/31

قطع درختان جاذب ریز گرد معلق

   نوشته شده توسط: مهرداد مظلومی    

قطع درختان جاذب ریز گرد معلق

 تخریب کنندگان طبیعت حیات بخش هیچ گاه نمی توانند عامل توسعه باشند ، چون هزینه احیا و باز سازی طبیعت تخریب شده توسط آنان ، سنگین تر از اعتبارات عمرانی شان در اجرای هر طرح ، برای مردم خسارت بار خواهد بود .

اگراحداث مسیر گاز در دنا متناسب با توسعه باشد ، قطع درختان بلوط در جنگل های دنا  به رغم مخالفت ها و یا تقابل و ممانعت ، رفتاری قهر آمیز با طبیعت محسوب می شود و این بد رفتاری اجرای اراده ملی در جهت توسعه تلقی نخواهد شد . بلکه بیشتر به  اجرای یک  ارادة میلی شباهت دارد .

چرا با وصف الزامات قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی قبل از شروع عملیات اجرایی ارزیابی زیست محیطی انجام نگرفت ؟

سیاست راه بنداز جا بنداز هزینه های خسارت بار غیر قابل جبران خواهد داشت

با فرض اقتصادی بودن طرح چرا پس از اجرای حدود بیش از 400 کیلومتر لوله گذاری از عسلویه تا جنگل های دنا و تخریب این همه عرصه های جنگلی و مرتعی ، هیچ موافقت از متولی منابع طبیعی اخذ یا  گزارش نشده است ؟

چرا برای اجرای مسیر باید یک باند 50 تا 100 متر از جنگل و مرتع تخریب شود ؟

چرا باید در کشوری که فرسایش و رسوب بیش از سه برابری جهانی دارد این گونه عملیات مخرب در طبیعت بدون اعمال تمهیدات تثبیت و کنترل خاک ذرات معلق آن در معرض فرسایش بادی و آبی قرار گبرند ؟

چرا هرگونه اقدام عمرانی ناشی از عدم توسعه یافتگی با شتاب و غفلت از پی آمد مخرب آن  باید به اجرا درآید و دقت فدای سرعت می شود ؟

دست‌اندرکاران پروژه گازرسانی از عسلویه به مناطق شمال و شمال غرب کشور اگر توانسته‌اند کمیته ملی ارزیابی زیست‌محیطی را به پذیرش گزینه‌ای برای عبور خطوط لوله گاز در منطقه دنا مجاب کنند ، طول این مسیر گذر لوله گاز از جنگل های دنا  25 کیلومتر گزارش است .

برای جلوگیری از تخریب جدید در همان مسیر تخریب شده و ادامه مسیر در زاکرس ، قطب تولید آب قابل تجدید حیات کشور و سرمایه گذاری در سد سازی چگونه توجیح می شود !

رفتار قهر آمیز با طبیعت و تبدیل به عادت شده حتی در تصرف اراضی منابع طبیعی ناشی از عدم تصریح و سکوت قانون نسبت به تقدیم تقاضا و سیر واگذاری اراضی ملی شده برای وزارت نفت همانند سایر دستگاه های اجرایی در قوانین کشور است .

 


انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس