تبلیغات
مبانی اطلاع رسانی(اینترنت) - تاراج منابع معدنی غیر قابل تجدید
پنجشنبه 1389/04/31

تاراج منابع معدنی غیر قابل تجدید

   نوشته شده توسط: مهرداد مظلومی    

تاراج منابع معدنی غیر قابل تجدید

 

تقریر لایحه پیشنهادی قانون اصلاح آنقدر ضعیف است که بین اراضی و منابع تفاوتی قائل نیست و یا برای محدوده معدن در ماده 16 و یا نحوه جبران خسارت در تبصره بند  ب  ماده 60 و یا  نحوه واگذاری  معدن و اخذ حقوق دولتی در فصل چهارم  که فاقد مکانیزم ترجیحی و عدم رعایت ضوابط آگهی مزایده برابر آیین نامه معاملات دولتی در لایحه ، تقریر شده است در مجموع به تاراج هر دو نوع از منابع طبیعی تجدید شونده و غیر قابل تجدید کشور منتهی می شود .

در تبصره ماده 43 آمده چنانچه قبل از صدور پروانه بهره برداری برای اراضی موضوع این ماده پروانه چرای دام صادر شده باشد ، بهره بردار مکلف است حقوق دارندة پروانه چرای دام را طبق آیین نامه شماره ...... دولت رعایت نماید .

واضح است عدم آشنایی با تبعات این نوع اقدام معضلات اجتماعی را افزایش می دهد .اگر فرصت شغلی در معدن اهمیت دارد فرصت شغلی در دامداری سنتی نیز بسیار پر اهمیت تر است مدوده معدنی در ماده 16 در حدود 40 کیلومتر مربع تعیین شد و اگر ما به ازای  تعداد اسامی کانی های نام برده  شده در سه طبقه معدنی بند  ب  ماده  2 برای هر استان یک واحد معدنی فرض کنیم ، آنگاه باید در هر استان بطور متوسط 20 تا 40 واحد معدنی برآورد کنیم و سطح محدوده هر واحد معدنی در آن ضرب کنیم  .

 دراین صورت  فعالیت های معدنی 5 میلیون هکتاراز جنگل و مرتع  منابع طبیعی را  چوب حراج می زند  و نکته مهم تر آن است  که  بطور متوسط در هر 40 کیلومتر مربع برای هر محدوده معدنی 44 دامدار و 4000 واحد دامی حقوق ارتفاقی دارند که پیشینه فعالیت آنها نسل اندر نسل است ولی بهره بردار معدن یک شخص ثالثی که فاقد پیشینه بهره برداری و یا هر گونه حق ارتفاق است !

بنابرین در تقریر مواد قانون باید دقت لازم را معمول داشت

حتی اگر وضعیت دامداری متکی به مراتع کشور در وضعیت مطلوب باشد و تعلیف دام در اندازه اقتصادی باشد 8 دامدار و 2000 واحد دامی باید تعیین تکلیف شوند و با این تقریر قبل و بعد در مورد صدور پروانه چرای دام ، حکایت از استطلاع از سازمان در مورد 916 خانوار دامدار وابسته به مراتع کشور دارد و امکان جابجایی آنها به هیچ وجه وجود ندارد .

بی تردید اهمیت منابع تجدید شونده و مدیریت برآن با توجه به حساسیت و شکنندگی آن و نیاز جامعه انسانی به کارکرد های غیر بازاری منابع ، اهمیت تولید مواد معدنی و بهره برداری از معادن در حدی نیست که برای بهره برداری  معادن در منابع طبیعی ، جایی را برای اخذ اجازه از مدیریت منابع طبیعی در  85 ماده  از لایحه باز  نکنیم !


انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس