تبلیغات
مبانی اطلاع رسانی(اینترنت) - عکسهایی از کتابخانه های دنیا
چهارشنبه 1389/04/23

عکسهایی از کتابخانه های دنیا

   نوشته شده توسط: هدی کریمی    

سالن مطالعه
800 * 600 (372 KB) 
مجموعه كتابخانه
مجموعه كتابخانه: عکس شماره 2 / 7
مخزن مجلات
800 * 600 (317 KB) 
مجموعه كتابخانه
مجموعه كتابخانه: عکس شماره 3 / 7
كتابهاى مرجع
800 * 600 (382 KB) 
مجموعه كتابخانه
مجموعه كتابخانه: عکس شماره 4 / 7
كتابهاى مرجع
800 * 600 (370 KB) 
مجموعه كتابخانه
مجموعه كتابخانه: عکس شماره 5 / 7
كتابهاى مرجع
800 * 600 (422 KB) 
مجموعه كتابخانه
مجموعه كتابخانه: عکس شماره 6 / 7
سالن سایت
800 * 600 (353 KB) 
مجموعه كتابخانه
مجموعه كتابخانه: عکس شماره 7 / 7
کتابخانه
800 * 600 (340 KB) 


انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس