تبلیغات
مبانی اطلاع رسانی(اینترنت) - کتاب چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چهارشنبه 1389/04/23

کتاب چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   نوشته شده توسط: هدی کریمی    

کتاب چیست؟

قطع کتاب یکی از ویژگی های کتاب است

قطع عبارت است از اندازه کتاب یعنی طول و عرض آن که بر حسب سانتیمتر ارائه می شود. قطع های رایج در ایران عبارتنداز:

قطع جیبی 15×11،

قطع پاتویی 21×12،

قطع رقعی 21×14،

قطع خشتی (مربعی) 21×21،

قطع بیاضی 22×29 (در این قطع عرض کتاب بیشتر است)

قطع وزیری 24×17

قطع بیاضی بزرگ 24×34،

قطع رحلی کوچک 29×22،

قطع رحلی بزرگ 34×24،

قطع سلطانی 49×34.

شکل کنونی کتاب از نظر ظاهری ویژگی های خاصی دارد که اهم آن ها عبارتند از

الف) جلد، ب) صفحات مقدماتی، ج) متن کتاب و د) صفحات انتهایی یا ضمایم.

الف) جلد قسمتی از کتاب است که صفحات آن را به یکدیگر متصل کرده و از آن ها حفاظت می کند، همچنین سبب تسهیل در حمل و نقل و استفاده از آن می شود. جلد کتاب ممکن است ساده یا تزیینی باشد و نام مؤلف و عنوان کتاب نیز در آن ذکر شود. جلد کتاب شامل عطف و آستربدرقه است. عطف کتاب بخش میانی جلدهای دو طرف و در واقع لبه ی جلد و به نوعی ستون فقرات کتاب محسوب می شود. گاهی روی عطف کتاب عنوان یا خلاصه ای از آن، نام مؤلف، ناشرو شماره بازیابی کتاب در کتابخانه ارائه می شود. آستربدرقه همان برگ های سفید کتاب است که به جلد چسباندهمی شود و برای استحکام به کار می رود.

ب) صفحات مقدماتی که قبل از متن اصلی کتاب قرار می گیرد و شامل این قسمت هاست.

- لت آستربدرقه، ورق سفید در اول یا آخر کتاب به جلد چسبانده نمی شود.این ورف در واقع نیمی از آستربدرقه است و نیم دیگر را که به جلد چسبانده می شود در اصطلاح انگلیسی past-down می گویند.

- صفحه نیم عنوان، این بخش قبل از صفحه ی عنوان می آید و بر روی آن عنوان کتاب یا نام مؤلف به صورت مختصر ارائه می شود که در اصل برای حفاظت از صفحه ی عنوان کتاب است.

- لوحه ی آغازین، ورقه ی مصور و تزیین شده که مربوط به موضوع کتاب است و قبل از صفحه ی عنوان می آید.همه ی کتاب ها لوحه ی آغازین و صفحه ی نیم عنوان ندارند.

- صفحه عنوان، صفحه ی عنوان مهم ترین بخش کتاب از نظر سازماندهی و کتابخانه محسوب می شود که در آن عنوان کامل کتاب، عنوان فرعی، نام مؤلف همراه با ویژگی های تحصیلاتی و موقعیت های اجتماعی و علمی، نام ویراستار، نام مصور یا مترجم، نام مقدمه نویس، نوبت ویراش کتاب اگر چاپ  اول نباشد و سرانجام مشخصات انتشار ذکر می شود.

- صفحه حق مؤلف، در پشت صفحه عنوان تاریخ حق مؤلف، مالک حق مؤلف و دیگر اطلاعات مرتبط با بهره برداری ازبخش های مختلف کتاب ارائه می شود.

- صفحه اهدا که بعد از صفحه عنوان می آید و در آن مؤلف یا مترجم، کتاب خود را به کسی یا کسانی هدیه می کند.

- فهرست مندرجات که به صورت مختصر یا مفصل بخش های مختلف کتاب را معرفی می کند.

- مقدمه، دیباچه و پیشگفتارکه در آن دیدگاه نویسنده و هدف از تالیف کتاب و کلیاتی درباره ی آن ارائه می شود. ممکن است دیباچه و پیشگفتار را فرد دیگری غیر از مؤلف بنویسد تا بدین طریق مؤلف را تایید کرده و بر ارزش و اعتبار کتاب او بیفزاید.

ج) متن کتاب، بخش اصلی و بدنه کتاب که به صورت فصل های متعدد ارائه می شود.

د) صفحات انتهایی یا ضمایم، این بخش را گاهی صفحات ویژه مآخذ و یا مواد مرجع نیز می گویند و ممکن است شامل این موارد باشد.

- ضمایم کتاب مثل اطلاعات جغرافیایی، اشکال مختلف، نمودارها و غیره.

- کتابشناسی یا فهرست مآخذ که در آن فهرستی از منابع مورد استفاده ارائه می شود.

- واژنامه که در آن فهرستی از اطلاعات فنی و تخصصی کتاب به صورت الفبایی منظم می شود.

- نمایه کتاب که به صورت موضوعی، اعلام و ترکیبی است.


انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس