تبلیغات
مبانی اطلاع رسانی(اینترنت) - دانستنی هایی درمورد کتاب
چهارشنبه 1389/04/23

دانستنی هایی درمورد کتاب

   نوشته شده توسط: هدی کریمی    

دانستنی هایی در مورد کتاب و کتابداری

                           سال نو مبارک باد

کتابخانه و کتابداری قامتی به بلندای تاریخ تمدن بشری دارد. بدین معنا که انسان پس از ابداع خط توانست آنچه را قبلاً از طریق شفاهی و حافظه ی محدود خود و سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل می کرد، به صورت مبضوط و مکتوب به آن ها منتقل  کند. از این زمان به بعد انسان توانست با به کار گیری انواع رسانه ها و محمل ها ی اطلاعاتی از قبیل الواح سنگی گلی، پاپیروس، پوست حیوانات و سرانجام کاغذ، حجم عظیمی از منابع اطلاعاتی را جمع آوری نماید. برای حفاظت و نگهداری از این منابع اطلاعاتی لازم شد تا مکان ها و مراکزی تاسیس شود. بدین ترتیب اولین کتابخانه ها و آرشیو ها بوجود آمدند. پس از شکل گیری کتابخانه و مراکز آرشیوی ضرورت به کارگیری افرادی برای سازماندهی و مدیریت این مجموعه احساس شد. این افراد را که در ابتدا نگهبان یا حافظ کتاب می نامیدند به مرور زمان کتابدار نامیدند و وظیفه جمع آوری، حفاظت و سازماندهی منابع کتابخانه ها به آنها واگذار شد.

حدود صد سال پیش با تاسیس رشته ی کتابداری در دانشگاه ها و مراکز عالی غرب، این حرفه از تشکیلات و ساختار و سرفصل های درسی مدونی برخوردار گردید و بدین ترتیب کتابخانه به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و کتابداری، به عنوان رشته ای دانشگاهی مقبولیت عام یافت. 

با تکامل فنون و فناوری های مختلف، رسانه های فیزیکی یا به عبارتی محمل عای اطلاعاتی نیز تغییر یافتند و نسل های جدیدی از منابع اطلاعاتی به وجود آمدند که به آن ها منابع دیداری و شنیداری، الکترونیکی یا به صورت عامتر منابع غیر مکتوب می گویند.

کتابخانه و کتابداری از دو نظر بررسی می توان کرد:

الف) وظایف و کارکردهای کتابخانه (کتابخانه و کتابداری از نظر وظایف و عملکرد ها)،

ب) ساختار و تشکیلات کتابخانه (کتابخانه و کتابداری از نظر ساختار و تشکیلات).

*                                                                                   وظایف و کارکردهای کتابخانه

*                                                                                   به طور کلی هر کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و آرشیو پنج کارکرد اصلی دارد:1) جمع آوری منابع یا مجموعه سازی، 2) حفاظت و نگهداری منابع، 3) سازماندهی منابع، 4) اشاعه اطلاعات (توزیع و در دسترس قرار دادن اطلاعات موجود منابع)، 5) مدیریت کتابخانه.

*                                                                                   ساختار و تشکیلات کتابخانه

*                                                                                   دارای دو بخش است: 1) بخش خدمات فنی کتابداری.( بخش انتخاب و تهیه منابع، بخش فهرست نویسی، بخش نمایه سازی و چکیده نویسی، بخش یا سایت رایانه).

*                                                                                   2) بخش خدمات عمومی کتابخانه.( بخش حفاظت، نگهداری و مرمت منابع، بخش آماده سازی منابع و برگه آرایی، بخش منابع دیداری و شنیداری، بخش نشریات ادواری، بخش خدمات ویژه به کروه های خاص، بخش خدمات و تکثیر).


انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس