تبلیغات
مبانی اطلاع رسانی(اینترنت) - کتابداری در چین
چهارشنبه 1389/04/23

کتابداری در چین

   نوشته شده توسط: هدی کریمی    

چین همواره در تاریخ، آوازه‏ای بلند در حکومت، فرهنگ و تمدن داشته است.

لازمه حکومت، فرهنگ و تمدن، خط بوده تا به ثبت و ضبط فرآورده‏های هر دوره بپردازد و میراث گذشتگان را به آیندگان برساند و براندوخته‏های بیشتری برای پیشرفت و تکامل بیافزاید. چین از نظر کتابت به تبع ابداع خط خاص در میان فرهنگها و تمدن‏ها از جمله پیشتازان است.

علی محمد سابقی که سالیانی را در پکن، سمت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را داشته است، گزارشی تاریخی از جریان ابداع خط، کتابت، همراه با جریان کتابداری و ایجاد شکل‏های مختلف کتابخانه از دوره بوستان تا امروز تدوین کرده است که مطالعه آن مفید است، گرچه این گزارش عصاره‏ای است از وضعیت فرهنگ کتاب و کتابداری در کشور کهنسال چین که جریان تاریخ آن بسیار با فراز و نشیب همراه بوده است.

از گذشته‏های دور گفته شده است، که کتاب نردبان پیشرفت بشریت است و به همین سبب، کتابت و کتاب، هر محتوا و شکلی که داشته باشد بیانگر رشد و خلاقیت و اندیشه‏مندی و توسعه فرهنگ هر ملتی است. بنابراین، توسعه فرهنگ کتابداری و کتابخانه نیز درهر کشوری بازتابی از تاریخ و تمدن آن قوم و ملت محسوب می‏گردد.

فرهنگ کتابت در چین

مردم سرزمین چین را باید جزء ملت‏هایی به شمار آورد که از آغاز دوره احساس نیاز انسان به انتقال ایده و اندیشه خود به دیگران از طرق مختلف، به فکر کشف راه‏هایی پرداخت که بتواند از طریق ثبت اندیشه‏ها، خود را جاودان سازد.

طبق اسناد و مدارک به اثبات رسیده و مورد قبول باستانشناسان، قدیمی‏ترین دستنوشته‏های بشری که به وضوح و طبق قاعده و قانون در بردارنده پیام است، در جنوب عراق و بین‏النهرین کشف شده که متعلق به 5200سال قبل است. ساکنان این منطقه با اختراع یک نوع خط یا تصویرنگاری و علایم نوشتاری برای انتقال ایده و اندیشه‏های خود به دیگران، آنان را بر روی لوح‏های سفالین و گلی حک کرده‏اند که در کاوش‏های باستانی به عمل آمده از این منطقه به دست آمده است.

گفته می‏شود که کتابت در چین 2000سال پس از کشف و مورد استفاده قرار گرفتن علایم نوشتاری در بین‏النهرین آغاز شده است، یعنی حدود 3000سال پیش، مکتوب‏های اولیه چینی تحت عنوان Jiagu Wenکه در واقع حروف تصویری هستند و برروی کاسه لاک‏پشت‏ها حکاکی شده‏اند، متعلق به دوران سلسله شانگ است که در قرن‏های 11-16 قبل از میلاد، حکمفرمایی می‏کرده‏اند.

ولی کشفیات اخیری که از منطقه‏ای به‏نام Jiahuبه دست آمده است اگر از سوی دانشمندان مورد تأیید قرار گیرد، تاریخ کتابت و استفاده از علایم نوشتاری انسان‏های اولیه در چین به 8600سال قبل برخواهد گشت که در آن‏صورت قدمت نوشته‏های کشف شده از Jiahu3000سال بیشتر از آثار منطقه بین‏النهرین خواهدبود.

منطقه باستانی Jiahuکه برای اولین بار در سال 1962 م. کشف شده از سال 1983تا 1987م. از سوی دو تیم باستانشناسی چینی و آمریکایی به‏صورت جدی مورد کاوش قرار گرفت. درا ین کاوش‏ها نگاشته‏هایی که برروی استخوان حیوانات و لاک‏پشت‏ها نوشته شده به دست آمد، که متعلق به خیلی قبل از زبان نوشته‏های Jiagu Wenبوده و کربن‏های به دست آمده از این منطقه، متعلق به 7000سال تا 5800سال قبل از میلاد است.


انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس