تبلیغات
مبانی اطلاع رسانی(اینترنت) - دکتر حری و دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی


دکتر حری و دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی

سلام

این گزیده ای است از مصاحبه انجام شده با دکتر عباس حری؛ استاد دانشگاه تهران؛ درباره دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی که در شماره جدید فصلنامه لیبر (زمستان ۸۴) منتشر شده است.:

س: به عنوان آخرین سوال می خواستیم بدانیم با توجه به طولانی شدن چاپ جلدهای بعدی دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، ما چه زمانی می توانیم شاهد انتشار مجلدهای بعدی این دائره المعارف باشیم؟

ج: به نظر می رسد طرف این سوال من نباشم، چون کار من در دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی با تحویل جلد اول در سال 1380 به پایان رسید. منتهی چون سوال کردید باید به نکاتی اشاره کنم. دلیل کناره گیری من از کار دائره المعارف آن بود که در تمام طول کار، مزاحمت ها و آزارهای متعدد و متنوعی را برای همکاران دائره المعارف فراهم کردند و همه کسانی که با عشق در این وادی وارده شده و تا پایان از تلاش و همت دست نکشیدند، جفا بسیار دیدند.

جلد اول هر دائره المعارفی معمولا به دلیل آغازگری، تعیین سیاست ها و نهایی شدن مدخل ها زمانی متفاوت با جلدهای بعدی را به خود اختصاص می دهد. در نتیجه، چون آغاز جلد اول را از شروع این فعالیت ها محاسبه می کنند، عدد حاصل شده نسبتا بالا است. این امر در جلد اول هر دائره المعارفی صادق است. از آغاز کار سیاستگذاری تا تحویل کار جلد اول هشت سال به طول انجامید.  و این طول مدت را چه تعبیر ها و تفسیرهایی که نکردند!.برنامه ریزی های قبلی و دریافت مقالات و آهنگ کار چنان بود که انتظار می رفت دو جلد پیش بینی شده بعدی هر یک با دو سال و نیم فاصله منتشر شود و در سه جلد به پایان برسد، که البته به دلایلی مصلحت دیده شد که بقیه کار به دیگران واگذار شود. ظاهرا قراراست بقیه دائره المعارف با حذف مدخلهایی، در یک جلد به اتمام برسد. البته از زمان تحویل جلد اول تا کنون نزدیک به پنج سال می گذرد. باید اشاره کنم که در زمان تحویل جلد اول که کاملا آماده فیلم زینک بود، حدود سیصد مقاله مربوط به جلدهای بعدی نیز که در مراحل کار و عمدتا در برنامه ویرایش قرار داشت به مسئولان ذیربط تحویل گردید. امید است به سرانجام برسد.

لینک:وب سایت مجله لیبر www.liber.ir/home.htm


انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس