تبلیغات
مبانی اطلاع رسانی(اینترنت) - انجمن كتابخانه های دیجیتال ایران تشكیل شد
چهارشنبه 1389/04/23

انجمن كتابخانه های دیجیتال ایران تشكیل شد

   نوشته شده توسط: رقیه نیاورانی    


انجمن كتابخانه های دیجیتال ایران تشكیل شد

نگارش آیین نامه انجمن كتابخانه های دیجیتال از سوی كمیته كتابخانه دیجیتالی
با نگارش آیین نامه انجمن كتابخانه های دیجیتال از سوی كمیته كتابخانه دیجیتالی آستان قدس رضوی و كارشناسان مركز اطلاعات و مدارك اسلامی قم ، انجمن كتابخانه های دیجیتال با هدف برقراری ارتباط میان كتابخانه های عمومی و دیجیتال تشكیل شد.
پیش از این هیات امنای كتابخانه های عمومی بر دیجیتال شدن همه كتابخانه ها و ارائه طرحی جامع برای گریز از موازیكاری تاكید كرده بود.
گلناز مولایی مقدم ، دبیر انجمن كتابخانه های دیجیتال و مدیر وب سایت كتابخانه آستان قدس رضوی در گفتگو با بخش كتاب میراث خبر گفت : مدتی است اغلب كتابخانه های عمومی اقدام به دیجیتالی كردن منابع خود كرده اند. این كار ممكن است با شیوه های متفاوت انجام گیرد و در نهایت به كارهای موازی منجر شود. به همین دلیل پیشنهاد شد انجمنی برای هماهنگی بیشتر در این زمینه تشكیل شود تا هم هزینه های احتمالی ناشی از موازی كاری كاهش یابد و هم هماهنگی میان نهادهای كتابخانه ای در این زمینه بیشتر برقرار شود. وی ادامه داد: انجمن كتابخانه های دیجیتال در نخستین گام خود ، آیین نامه ای برای این كار تصویب كرده كه به آیین نامه كتابخانه های دیجیتال مشهور است. این آیین نامه شامل اهداف ، وظایف ، اعضای فعال ، اعضای حقیقی و حقوقی و كاركرده است.
این آیین نامه به تصویب اعضای انجمن رسیده و برای هماهنگی با نهادهای مرتبط بزودی به آنها ابلاغ خواهد شد.

منبع :سایت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی


انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس