تبلیغات
مبانی اطلاع رسانی(اینترنت) - حالتهای ماده
سه شنبه 1389/04/22

حالتهای ماده

   نوشته شده توسط: مریم ساداتی    

ماده می تواند چهار جنبه یا حالت داشته باشد. جامد، مایع، گاز و پلاسما به اضافه چند حالت دیگر مثل سیالات بسیار مهم و گازهای فاسد.معمولاً هنگامی كه جامد گرم می شود به مایع تغییر شكل پیدا می كند و در نهایت گاز می شود. برای مثال یخ (آب منجمد شده) وقتی گرم می شود به آب مایع ذوب می شود. هنگامی كه آب می جوشد، بخار می شود و به بخار آب تبدیل می شود.بعضی وقت ها جامد مستقیماً به گاز تبدیل می شود. این فرایند تصعید نامیده می شود. یك مثال از تصعید یخ خشك است. یخ خشك شكل جامد (منجمد شده) دی اكسید كربن است كه در دما و فشار معمولی به دی اكسید كربن گازی تبدیل می شود. در دما و فشار معمولی هیچ حالت مایعی از دی اكسید كربن وجود ندارد.

 

جامد :
جامد ماده ای ست كه مولكول هایش نزدیك به یكدیگرند و نمی توانند به اطراف حركت كنند. مثال های جامدات شامل سنگ ها، چوب و یخ (آب منجمد شده) می شود.

مایع :
مایع ماده ای ست كه مولكول هایش نزدیك به یكدیگرند و به آهستگی به اطراف حركت می كنند. مثال های مایعات شامل آب آشامیدنی، جیوه در دمای اتاق و گدازه (سنگ مذاب) است.

گاز:
گاز ماده ای ست كه مولكول هایش به طور گسترده ای از هم جدا هستند و آزادانه به اطراف حركت می كنند و در سرعت های بالا هم حركت می كنند. مثال های گازها شامل گازهایی ست كه ما تنفس می كنیم ( نیتروژن، اكسیژن و غیره)، هلیوم در بالون ها و بخار آب.

پلاسما :
پلاسما گازی است كه از یون هایی كه آزادانه شناورند (اتم ها از بعضی الكترون ها با بار مثبت تشكیل می شوند) و الكترون های آزاد (با بار منفی) تشكیل شده اند. پلاسما جریانات الكتریكی را هدایت می كند (رسانا ست). پلاسما به وسیله ویلیام كروكس در سال 1879 كشف شد. انواع بسیار مختلفی از پلاسما وجود دارد. پلاسما در ستارگان ( شامل خورشید) وجود دارد و باد خورشیدی در منظومه شمسی ما از پلاسما ساخته شده.

سیالات بحرانی critical
یك سیال خطرناك، گاز یا مایع زیر فشار شدید است. این سیال بسیار مهم مشخصه های بی همتایی دارد كه عبارتند از تراكم مایع و روانی یك گاز. سیالات بسیار مهم در عمق داخلی بعضی از سیارات وجود دارند. برای مثال آب بسیار بسیار بحرانی داخل اعماق زمین وجود دارد.

گاز فاسد degenerate
گاز فاسد گازی ست كه بسیار فشرده شده و بسیار متراكم است. مولكول های گاز فاسد یكدیگر را كم و بیش لمس می كنند و گاز خیلی شبیه به یك جامد عمل می كند. بر خلاف گازهایی كه تحت شرایط طبیعی هستند, دما در یك گاز فاسد به فشار بستگی ندارد. این گازها از قوانین مكانیك كوانتوم پیروی می كنند.


انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس